JOURSAMTAL VIA WEBB

Vår samtalsjour på webben är öppet dagligen och du får prata med en av våra socionomer, vid behov kan vi också hjälpa dig med kontakter i din hemkommun för att få hjälp och stöd. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med polis och andra myndigheter.

Skriv till oss under KONTAKT här på hemsidan eller via Messenger på Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråks (NKJT)  Facebookssida. Du kommer att få ett svar och en kurator kommer sedan att kontaktar dig. Kontakten sker via SMS, Facetime/Skype eller det som passar dig bäst.