KALLELSE TILL NATIONELL KVINNOJOUR OCH STÖD PÅ TECKENSPRÅKS EXTRA ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas ni till Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråks extra årsstämma för val av auktoriserad revisor i ZOOM.
 

 Onsdagen 31 mars 2021 kl. 18.00-20.00 


Extra årsstämman behandlar enbart val av auktoriserad revisor och efter avslutat årsstämma blir det en stund digital fika där medlemmarna får möjlighet att ställa frågor till styrelsen. 
 
Alla som betalat in sin medlemsavgift senast 30 dagar före extra årsstämman – senast söndagen den 28 februari 2021 samt fyllt 15 år har rätt att deltaga och rösta under mötet. Stadgar för föreningen finner ni här brevid.
 
Anmäl dig till extra årsstämma senast 30 mars 2021 via formuläret här brevid! 
 
Årsstämmans har teckenspråks- och skrivtolkar.
Klicka gärna i anmälan om du behöver taltolkning eller/och skrivtolkning så det kommer till vår kännedom hur många med tolkbehov under årsstämman för att förbereda oss och erbjuda ett tillgängligt och inkluderande möte.
 

 1. Mötets öppnande 
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande 
  2. sekreterare 
 4. Upprättande av röstlängd 
 5. Val av två justerare 
 6. Val av två rösträknare 
 7. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande
 8. Val av auktoriserad revisor
 9. Mötets avslutande


Ärende som ej upptagits på föredragningslistan kan ej tas upp för beslut.  

Valberedningens förslag på auktoriserad revisor:
Erika Öberg, delägare av byrån https://www.ecrevision.se/ Enbart kvinnor arbetar i byrån, tillsammans har de över 40 års yrkeserfarenhet och byrån är beläget i Piteå.
 
Valberedningen består av Pia Johnsson Sederholm, Rahma Nur Mohammad och Kristina Bengtsson, de nås på mailadress: nkjtvalberedning@gmail.com 

Anmäl dig till EXTRA årsstämman här!

 • Fylla i formuläret härnedan för att göra din anmälan. Vi kommer sedan mejla ZOOM-länk och övriga handlingar till dig inför årsstämman.

stämmoHandlingar