Information till myndigheter

Vi erbjuder information om

  • Teckenspråk (svenskt teckenspråk, internationella tecken och taktilt teckenspråk)
  • Dövkultur (levnadssätt, synsätt, erfarenheter, kunskaper och normer som tillsammans med teckenspråket blir grunden för dövkultur)
  • Våld i nära relationer kopplat till funktionsnedsättning och språk
  • Bemötande av våldsutsatta kvinnor i krissituationer och kvinnor som befinner sig i underläge.
  • Olika samtalsmetoder för målgruppen

Önskar ni boka någon av våra tjänster är ni välkomna med förfrågan om en offert i formuläret så kontaktar vi er inom kort. Formulär input här.