OM nKjt

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, är en ideell förening vars uppkomst föddes ur #Metoo och sedermera den slutna gruppen #slådövörattill som hade en stor genomslagskraft, framförallt hos vår målgrupp: döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt. Det visade sig att det finns ett enormt behov av en kvinnojour / ett center med stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk. Flera hade levt i många år i tron att de var ensamma om sina upplevelser och erfarenheter. 

Det ledde till att uppropet från #slådövörattill släpptes i medier den 3 december 2017 och med i uppropet fanns det tre krav som kan anses vara grundläggande för ett fungerande samhälle:
 - Fungerande stöd på teckenspråk i hela landet. 
 - I arbetet för att ta fram kunskaper och utveckling för att förbättra och skydda utsatta ska målgrupperna vara med och utveckla.
 - Tystnadskulturen inom dövcommunityt måste brytas. 

Idag, TRE år senare, har det inte delats ut en enda krona för att förbättra döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och barns hälsa, varken i jourverksamheter eller i de kommunala, regionala eller nationella insatserna. Därför startar vi Sveriges allra första kvinnojour på teckenspråk som ska arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor och barn. 
 

KOMPETENSER HOS PERSONALEN PÅ NKJT

 • Socionomutbildning
 • Undersköterskeutbildning
 • Erfarenhet av arbete med kvinnojour
 • Traumahantering och återhämtning
 • Motiverande samtal (MI)
 • ART-samtal
 • NPF-diagnoskunskap 
 • 10-20 års erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättningsområdet 

Vision

En våldsfri värld för kvinnor som talar teckenspråk.

Värdegrund

Föreningens värdegrund vilar på FN-dokument som klargör värden med universella anspråk:

 • Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
 •  Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 •  Kvinnokonventionen
 • Barnkonventionen
 • Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. 
Agenda 2030 -
Prioriterade områden: 
 • Mål 5: Jämnställdhet
 • Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhälle

STYRELSEN 2021-2022

Mia Modig
Ordförande 

Christin Ingesson 
Vice ordförande

Monica Andreasson
Kassör 

Frida Ingha 
Styrelseledamot

Najlaa Sad Aldeen
Styrelseledamot 

Josefine Backlund
Styrelseledamot 

Pernilla Norberg 
Styrelseledamot 

Warda Al Tatyr
Styrelsesuppleant

Erika Lindberg
Styrelsesuppleant

Valberedningen

Pia Johnsson-Sederholm
Sammankallande

Kristina Bengtsson

Rahima Nur Mohamed

Förtroendevald Revisor

Johanna Treffenberg 

Kuratorgruppen

Karin - Örebro 
Socionom

Felicia - Skåne
Socionom 

Mimount - Stockholm
Stödperson

Anette - Stockholm
Socionom