Värdegrund

Föreningens värdegrund grundar sig på följande FN konventioner:

  • Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Kvinnokonventionen
  • Barnkonventionen
  • Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. 
  • Istanbulkonventionen

Agenda 2030 -
Prioriterade områden:

  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhälle