Våra tjänster

FÖR DIG som är kvinna/tjej från 15 år och uppåt

Stödsamtal

Vi erbjuder dig som är i behov av stödsamtal om du mår dåligt och är i behov av rådgivning eller annat stöd men det är inte akut. 
Då bokar vi en tid för stödsamtal via email eller videosamtal, du kan kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i fliken "kontakt". 

joursamtal via webb

Vårt joursamtal via webb är öppet dagligen och du får prata med en av våra socionomer, vid behov kan personen också hjälpa till med att hitta en kvinnojour med skyddsboende eller kontakt med polisen och andra myndigheter.
 

Vill du ha en stödsamtal eller joursamtal?
 

Skriv till oss på KONTAKT här på hemsidan eller via Messenger på NKJT Facebook.

Så svarar vi och ser till att en kurator kontaktar dig på det sättet som passar dig bäst.

Kontakten sker via SMS, Facetime/Skype, mfl.

Stöd i kontakt med myndigheter

Vi kan erbjuda dig stöd i kontakt med olika myndigheter som till exempel polisen, kriminalvården, psykiatrin, socialtjänsten, försäkringskassan, migrationsverket m.fl. En av oss följer med dig till den myndigheten du ska besöka och stöttar dig under mötet. 

Vi kan även hjälpa dig med att översätta brev från olika myndigheter eller skriva en ansökan. 

FÖr kommuner, företag, organisationer m.fl.

I Coronatider ordnar vi fortfarande föreläsningar/utbildningar men det kommer istället ske digitalt.

bemötandeutbilding för personal, arbetsgivare m.fl.

En bemötandeutbildning innehåller olika moment:

Information om
 •  Teckenspråk
 •  Dövkultur
 •  Normer hos dövgruppen 
Information om och hjälp med

 •  olika anpassningar på arbetsplatsen
 •  konkreta exempel på kommunikationssätt  

Bemötandeutbildning för socialtjänsten och olika myndigheter

Moment som rör...

information kring

 •  Teckenspråk
 •  Dövkultur
 •  Normer hos dövgruppen
 
 • Våld i nära relationer 
 
 • Bemötande kring våldsutsatta kvinnor i krissituationer och som redan befinner sig i ett underläge..
 
 • Olika form av samtal

konsultverksamhet som kurator

Våra kuratorer åker ut till olika verksamheter och stöttar på olika sätt, såsom stödsamtal, krissamtal, ledarskapshantering m.m

 Vi erbjuder även följande:

 •  stödfunktioner där företag, organisationer och privatpersoner kan ta hjälp genom samtal och utvecklingsinsatser.
 •  hjälp med stresshantering, förändrings- och motivationsarbete för att främja olika copingstrategier, stärka relationer och öka välmåendet.