Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

NKJT loggan

EN VÅLDSFRI VÄRLD FÖR KVINNOR SOM TALAR TECKENSPRÅK.

Vi hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt, med att ta makten över sina liv från våld och förtryck. Här hos oss får man stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk.

BLI MEDLEM

Bli medlem i Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk och stöd Sveriges enda jourverksamhet för kvinnor på teckenspråk.