Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

NKJT loggan

TECKENSPRÅKIG SKYDDAT BOENDE

Från och med 1 december 2021 driver vi Sveriges första teckenspråkig skyddat boende.

Placeringsförfrågan från de instanser som beslutas för den här typen av insats skickar till skyddathus@nationellkvinnojour.se